હોટ યુવતીએ ભાભાને કહ્યાં સ્ટુપિડ

10 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એક ભાભા હોટ યુવતી સાથે અથડાયા ભાભા- સોરી... યુવતી- સ્ટુપિડ ત્યાં જ એક છોકરો એ યુવતી સાથે અથડાયો યુવક- સોરી.. યુવતી- ઇટ્સ ઓક... ભાભાએ યુવતીને કહ્યું- મે સોરી કહ્યું તેનો સ્પેલિંગ ખોટો હતો..!!