રાવણ, વિભિષણ અને વાલી

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

રાવણઃ બીડી છે?

વાલીઃ નથી

વિભીષણઃ ખોટું શું કરવા બોલે છે?
.
.
.
.
.
..

.

.વાલીઃ અરે ભાઇ તું વચ્ચે ના પડીશ, એનાં 10 માથા છે, આખું બંડલ પી જશે.....