ભારતમાં ગે સંબંધો કાયદેસર થઇ જાય તો

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ભારતમાં જો ગે સંબંધો અને લગ્નોને કાયદેસરતા મળી જાય તો...

શું થાય.................?

ટેલરો તેમનાં પુરુષ ગ્રાહકોને પૂછતા થઇ જશે............

સાહેબ, ઝીપ આગળ લગાવું કે પાછળ?