ઇજિપ્તની છોકરી અને ભારતીય છોકરો

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઇજિપ્તની છોકરીએ ભારતીય છોકરાને પૂછ્યું-

તુ મારા માટે શું કરી શકે છે?

છોકરાએ જવાબ આપ્યોઃ
.
.
.
.

પિરામીડ પાછળ ચાલ, હું તમને 'મમી' બનાવી દઇશ.......