99 વર્ષની વ્યક્તિ, સ્વર્ગ અને બાબા રામદેવ

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

એક 99 વર્ષની વ્યક્તિ સ્વર્ગની રોનક અને સુંદર અપ્સરાઓને જોઇને બોલી ઉઠી

જો હું આખી જિંદગી બાબા રામદેવનાં ચક્કરમાં ના પડ્યો હોત તો...............

અહીં 30 વર્ષ પહેલા આવી ગયો હોત...............