જઇ રહેલી ગુથ્થીને કપિલનો જવાબ....

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ગુત્થીએ કોમેડી નાઇટ્સ વિથ કપિલ શો છોડી દીધા બાદ તેણે કપિલને કહ્યું.....

ગુત્થી: મેં જા રહી હું.....

કપિલ: કહાં જાયેગી......? જેસા તેરા મુંહ હૈ...તુજે તો નારાયણ સાંઈ ભી ના રખ્ખે...................!