સ્કૂલને ચોખ્ખી કેવી રીતે રાખવી........

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પ્રિન્સીપાલે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું- આપણે આપણી સ્કૂલને ચોખ્ખી કેવી રીતે રાખીશું....?
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે- ઘરે રહીને............