િવવિધ બજાર

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1700-3000

બાજરો 1330-1450

ચોખા આઇ.આર. 2100-2200

ચોખા બેગમી 2500-2600

ચોખા જીરાસર 2800-5600

મગ નવા 8000-9000

મગ ફાડા 7900-8600

મોગરદાળ 9700-9900

તુવેરદાળ 9700-9900

તુવેરદાળ રેંટિયો 11300-11600

ચણાદાળ 5700-5900

અડદદાળ 10800-11400

ખાંડ એમ. 2560-2620

ખાંડ એસ. 2500-2560

ટીનના ભાવ (વેટ સહિત)

સીંગતેલ 15 લીટર 1550-1560

સીંગતેલ 15 કિલો 1600-1660

વેજીટેબલ 15 કિલો 780-820

કપાસિયા તેલ 1050-1055

કપાસિયા તેલ (15kg) 1025-1730

કોપરેલ (15kg) 2340-2360

પામોલીન 838-840

સૂરજમુખી 1060-1220

સોયાબીન 1090-1700

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 600-700

યુપી 560-590

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 620-680

કપાસિયા ખોળ 770-780

બેસન (50 કિલો) 2900-3600

100કિલોના ભાવ

ગોવાર4385-4496

40(કિલોના ભાવ)

એરંડા1486-1545

ઇશબગુલ 1700-3412

1કિલોના ભાવ

ડુંગળી11-13

બટાટા 5-7

ટમેટા 10-12

મરચા 10-15

રીંગણા 5-8

કોબી 4-6

ગુવાર 15-20

ધાણા 25-30

ભીંડા 25-30

કાકડી 15-22

પાલક 7-15

લસણ 50-60

લીંબુ 30-50

ગીસોડા 12-15

દુધી 4-6

આદુ 48-50

કારેલા 10-12

સકકરીયા 15-20

ચોળા 10-30

ગીલોડા 5-8

મરચા સિમલા 20-25

કેળા કાચા 8-10

કેળા પાકા 15-16

પપૈયા કાચા 2-3

પપૈયા પાકા 4-5

સક્કરટેટી 10-20

ચીકુ 10-12

કાચી કેરી 5-10

પાકી કેરી 25-30

પીતાઈ ગાજર 10-12

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

અેરંડા1430-1550

ગોવાર(100 કેજી) 4300-4500

જીરૂં 6000-6200

ઈસબગુલ 3300

ધાણા 3320-3700

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

અેરંડા777-783

ગોવાર 900-906

ઈસબગુલ 1100-1436

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ2200-3300

વરિયાણી 1000-3400

ઇસબગુલ 1200-2350

રાયડો 751-550

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા774

દિવેલ 782

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 62.40-64.70

પાઉન્ડ 97.50-101.60

યુરો 69.30-72.30

ટ્રાવેલર્સચેક

ડોલર63.40-64.75

પાઉન્ડ 96.50-100.30

યુરો 68.40-70.90

સ્થાનિકસોના ચાંદી

ચાંદીચોરસા 38300-38350

સોનુ સ્ટાન્ડર્ડ 27280-27300

સોનુ તેજાબી 27230-27250

દાગીના 21 24375

દાગીના 22 25500

હોલમાર્ક 26350

100 ગ્રામ કેડબરી 273000

100 ગ્રામ બિસ્કિટ 274000

વાંકાનેર

ઘઉંલોકવન 255-320

ઘઉં ટુકડા 270-405

બાજરો 200-326

મગફળી 854-1070

એરંડી 730-744

કપાસ 760-917

જીરૂ 2526-3211

જુવાર 561-684

તલ 1446-1832

ઇસબગુલ 900-1466

રજકો 3000-4600

મઠ 1331

વરિયાળી 1275

ગુવાર 800-860

વેરાવળ

મગફળીજાડી પિલાણ 16300

મગફળી દાણાવાળી 18200-18500

સીંગતેલ લુઝ 910-920

ઘઉં 1310

પોરબંદર

ઘઉંલોકવન 220-270

ઘઉં ટુકડા 290-340

જુવાર 475

મગ 1340-1416

ચણા 600-686

ચોળી 550-1105

મગફળી જાડી 710-820

સીંગફાડા 956-980

મેથી 1630

જીરૂ 2720-2700

ધાણા 1740-2206

બાજરો 200

એરંડા 666-700

અડદ 1075

તલ 1500-1800

ગુવાર 790-850

જૂનાગઢબજાર

મગફળીપિલાણ 16500-16700

મગફળી જાડી 18500-18700

મગફળી જી-20 18800-19000

કપાસિયા ખોળ 820-880

ઘઉં બેસ્ટ 1625-1700

ઘઉ મીડિયમ 1575-1625

ઘઉં મિલબર 1375-1425

સીંગતેલ લુઝ 910-920

કપાસિયા વોશ 575-580

કપસિયા રીફા. તેલ 1020-1035

ચણા 4625-4700

મોરબી

કપાસ700-916

ઘઉં 270-386

તલ 1635-1815

મગફળી જીણી 650-835

જીરૂ 2325-3100

બાજરો 270

જુવાર 568-676

એરંડા 708-760