ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Jokes » Tadafadi» See funny jugad photos of indian roads which viral most

  માત્ર ભારતમાં જ જોવા મળે છે આવા નમૂનાઓ, જોઈ લો જુગાડની આ તસવીરો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 24, 2018, 05:24 PM IST

  ભારતના એવા નમૂના જે તેમની મૂર્ખતા માટે છે સૌથી ફેમસ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રસ્તાઓ પર જોવા મળતાં અનેક અજીબોગરીબ લોકોના ફોટા જે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા રહે છે. કેટલાક ફોટો એટલા ફની હોય છે કે તેને જોઈને તમે હસવાનું રોકી શકશો નહીં. divyabhaskar.com તમને ઈન્ડિયન સડકોની ફોટો દર્શાવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તમે હસી-હસીને લોટ-પોટ થઈ જશો.

   - ભારતીયો વિશ્વમાં કંઈ અમસ્તા જ ફેમસ નથી. કેટલાક તેમના ટેલેન્ટ માટે હોય છે તો અમુક તેમની મૂર્ખતા માટે હોય છે.
   - ફોટામાં કોઈ હાથીને ટ્રેક્ટરમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત કોઈએ પોતાની કારને બળદગાડી બનાવી દીધી છે.
   - આ ઉપરાંત કોઈએ રિક્ષાને રોલર કોસ્ટર સ્કૂટર બનાવી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જૂઓ, આવી જ અન્ય તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Tadafadi Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Jokes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: See funny jugad photos of indian roads which viral most
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Jokes

  Trending

  X
  Top