ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Jokes » Tadafadi» Hilarious Photo shoot of women who compare here as model

  મોડેલ બનવાના અભરખા પડ્યા મોંઘા, પડ્યા એવા ફોટો કે બન્યા હાસ્યપાત્ર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 22, 2018, 04:48 PM IST

  મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર મોડલ્સની તસવીરો જોઈને ઘણા લોકોને તેમની જેમ કપડાં પહેરવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે. કપડાંની સાથે સાથે તેમની જેમ ફોટોશૂટ કરતા પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અમુક વાર આ તસવીરો હાસ્યાસ્પદ બને છે. આ ઉપરાંત અમુક લોકોને મોડેલ્સની જેમ સેક્સી કપડાં પહેરીને તેમના જેવા જ પોઝ આપીને ફોટો પડાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. પરંતુ આ કઈં સહેલું તો નથી જ. કેટલાક લોકોએ આવી જ લ્હાયમાં સ્ટાયલિશ અને ગ્લેમરસ ફોટોઝ પાડવાનો તો ટ્રાય કર્યો પરંતુ કઈંક એવા ફોટોઝ પડી ગયા કે, જોઇને હસવું જ રોકી ના શકાય. આવા જ કેટલાક વાયરલ બનેલ ફોટોઝનું કલેક્શન લાવ્યા છીએ અમે પણ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Tadafadi Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Jokes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Hilarious Photo shoot of women who compare here as model
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Jokes

  Trending

  X
  Top