ફિલ્મ જોઇ મિત્રો યાદ આવ્યા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સંતા: હું તો મારા બધા જ મિત્રોને ભૂલી ગયો હતો પણ એક ફિલ્મ જોઇને યાદ આવી ગયા.

બંતા: કઈ ફિલ્મ?
સંતા: કમીને....