ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» You will not even believe real Photos in first look

  પહેલી નજરે FAKE લાગતી REAL તસવીરો, તમને પણ નહીં આવે વિશ્વાસ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 27, 2018, 04:49 PM IST

  સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય
  • પોંગુઆ ફોલ્સ, વિયેતનામ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પોંગુઆ ફોલ્સ, વિયેતનામ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • રશિયાના સાઇબેરિયા સ્થિત બૈકલ તળાવ, જેના પર બરફની ચાદર પથરાઇ ગઇ હતી
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રશિયાના સાઇબેરિયા સ્થિત બૈકલ તળાવ, જેના પર બરફની ચાદર પથરાઇ ગઇ હતી

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • લેડી મસગ્રેવ આઇલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લેડી મસગ્રેવ આઇલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • ચીનના ઝાંગ્યે ડાંક્સિયા સ્થિત રેન્બો માઉન્ટેન
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચીનના ઝાંગ્યે ડાંક્સિયા સ્થિત રેન્બો માઉન્ટેન

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • ગ-દ ફોસ વોટરફોલ (આઇસલેન્ડ)
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગ-દ ફોસ વોટરફોલ (આઇસલેન્ડ)

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • અમેરિકાના એરિઝોના સ્થિત 'ધ વેવ કેન્યોન હિલ્સ'
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમેરિકાના એરિઝોના સ્થિત 'ધ વેવ કેન્યોન હિલ્સ'

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • ઓસ્ટ્રેલિયાનું પિંક લેક
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓસ્ટ્રેલિયાનું પિંક લેક

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • નામીબિયાનું રણ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નામીબિયાનું રણ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • ડેનમાર્કનો ફેરો આઇલેન્ડ
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડેનમાર્કનો ફેરો આઇલેન્ડ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  • એન્ટાર્કટિકા
   +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એન્ટાર્કટિકા

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ સોશિયલ મીડિયા પર રોજબરોજ ઘણી તસવીરો વાયરલ થાય છે. તેમાંથી કેટલીક તસવીરો રિયલ હોય છે તો કેટલીક તસવીરો ફેક હોય છે. અમુક તસવીરો એવી પણ હોય છે જે આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો આપણને કોઈ બીજી દુનિયાની લાગે અથવા તો ફેક લાગે. પરંતુ આ તસવીરો હોય છે આ જ દુનિયાની અને રિયલ. આજે અમે વિશ્વભરની એવી તસવીરોનું કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ જે પહેલી નજરે તમને પણ ફેક લાગશે પરંતુ છે વાસ્તવિક.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ફેક લાગતી રિયલ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You will not even believe real Photos in first look
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `