ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» You can now make house in under 12 or 24 hour

  12 કલાકમાં જ સપનાનું ઘર બનાવી દે છે આ કંપની, આટલો થાય છે ખર્ચ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 14, 2018, 11:34 AM IST

  650 ચો ફૂટનું મકાન સિમેન્ટથી માત્ર 12-24 કલાકમાં તૈયાર કરી આપે છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે આપણે ગમે એવું ઘર બનાવીએ 2-3 મહિના તો થઈ જ જાય. પરંતુ જો તમારું ઘર માત્ર 12 કલાકમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તો કેવું રહેશે. આજે અમે એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જે માત્ર 12-24 કલાકમાં તમારા સપનાનું ઘર બનાવી આપશે.

   એક કંપનીએ 12-24 કલાકની અંદર ઘર તૈયાર કરવાના સપનાને હકીકત બનાવી દીધું છે. આ કંપની ઘર બનાવવા માટે એક ખાસ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આ ટેક્નોલોજી છે ઓછી ખર્ચાળ 3ડી પ્રિન્ટિંગ ટેક્નોલોજી. કંપનીની આ રીતથી દુનિયાભરમાં ઘર બનાવવા સાથે જોડાયેલા બજારમાં મહત્વના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You can now make house in under 12 or 24 hour
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `