ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Worlds oldest supermodel has just landed a new beauty campaign for cosmetic company

  90 વર્ષની ઉંમરે પણ Gorgeous લાગે છે આ લેડી, આમ સજી-ધજીને કરે છે Modelling

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 27, 2018, 10:57 AM IST

  90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ એકદમ અલગ રીતે જ તૈયાર થાય છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનની ફેશન મોડેલ દુનિયાની સૌથી જૂની મોડેલ છે જે હજુ પણ કામ કરી રહી છે. 90 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ડેફની સેલ્ફ ગજબ રીતે તૈયાર થાય છે. કાયદેસર રીતે તેઓ આજની તારીખે પણ કેટલીયે બ્રાન્ડ્સને હજુ પણ પ્રમોટ કરી રહી છે. 69 વર્ષથી કરી રહી છે મોડેલિંગ...

   - તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ડેફની 1949થી એટલે કે 69 વર્ષથી મોડેલિંગ કરી રહી છે. તે સમયમાં તેમને સુપર હોટ મોડેલ ગણવામાં આવતી હતી. ઢળતી ઉંમર સાથે જયારે લોકો પોતાને કમજોર અનુભવે છે ત્યારે એનાથી એકદમ ઉલટું ડેફનીનું માનવું છે કે ઉંમર સાથે કામને કોઈ લેવા-દેવા નથી.
   - તેણી કહે છે કે મને નથી લાગતું કે વૃદ્ધ થવા પર કોઈ મોડેલિંગ કરી શકતું નથી, આ તો માત્ર તમારી નજર છે

   તાજેતરમાં જ એક બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરી...
   - ડેફનીએ હાલ લંડનમાં એક બ્યુટી પ્રોડક્ટ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કર્યું. જેના માટે એમની સાથે એક વીડિયો પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો જે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Worlds oldest supermodel has just landed a new beauty campaign for cosmetic company
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `