ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Worlds Largest Island where sun does not rise for three months

  આ છે દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ, સળંગ 3 મહિના સુધી નથી ઉગતો સૂર્ય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 04, 2018, 09:07 AM IST

  અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ગ્રીનલેન્ડને વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ દુનિયાનો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ ગણવામાં આવે છે. આ જગ્યા હાલ ચારે તરફ બરફથી જ ઘેરાયેલી છે પણ વૈજ્ઞાનિકો જણાવે છે કે આ જગ્યા હકીકતમાં વર્ષો પહેલા ગાઢ લીલા જંગલ વિસ્તારથી ભરેલો હતો. આ આઇલેન્ડ 4500 વર્ષ જૂનો ભવ્ય ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે.

   આ એક મલ્ટી લેન્ગવેજ ધરાવતો દેશ છે. ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો આઇલેન્ડ હોવા છતાં અહીં એક પણ રોડ નથી. 2.16 મિલિયન સ્કવેર કિલોમીટરનો વિસ્તાર હોવા છતાં અહીં માત્ર ને માત્ર બરફનો જ ભાગ જોવા મળે છે. ગ્રીનલેન્ડમાં સૌથી મોટો વ્યવસાય વ્હેલિંગ અને ફિશિંગનો છે. બીજી એક ચોંકાવનારી વાત આ આઇલેન્ડની એ છે કે અહીં 25મેથી 25 જુલાઈ એમ સળંગ 3 મહિના સુધી સૂર્ય ઉગતો જ નથી અને રાત જેવો જ માહોલ રહે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ બરફથી ઘેરાયેલા ગ્રીનલેન્ડ આઇલેન્ડ એકથી એક રોમાંચક તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Worlds Largest Island where sun does not rise for three months
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `