ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Woman married her daughter in Oklahoma usa

  મહિલાએ સગા દીકરા બાદ દીકરી સાથે કર્યા લગ્ન, સંબંધોને શર્મશાર કરતો કિસ્સો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 16, 2018, 11:28 AM IST

  આ પહેલા તેના સગા દીકરા સાથે લગ્ન કરી ચૂકી છે માતા
  • માતા(ડાબે) અને તેની પુત્રી મિસ્ટી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   માતા(ડાબે) અને તેની પુત્રી મિસ્ટી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • માતા(ડાબે) અને તેની પુત્રી મિસ્ટી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   માતા(ડાબે) અને તેની પુત્રી મિસ્ટી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • પુત્રી મિસ્ટી
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પુત્રી મિસ્ટી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • માતાના બાળકો તેના દાદાદાદી સાથે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   માતાના બાળકો તેના દાદાદાદી સાથે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • 45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • પૈટ્રિશિયાનો પુત્ર
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પૈટ્રિશિયાનો પુત્ર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • પૈટ્રિશિયાનો બીજો પુત્ર
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પૈટ્રિશિયાનો બીજો પુત્ર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • પૈટ્રિશિયાનો પુત્ર
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પૈટ્રિશિયાનો પુત્ર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  • 45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ પ્રેમ ક્યારે કોની સાથે થઈ જાય ખબર નહી, પરંતુ જ્યારે ક્લોઝ રિલેશનશીપમાં રોમાન્સ છે તો સ્થિતિ કંઈક વિચિત્ર હોય છે. અમેરિકાના ઓકલાહોમામાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક મહિલાએ પોતાની જ પુત્રી સાથે લગ્ન કરી લીધા.

   45 વર્ષની પૈટ્રિશિયા એન સ્પેનને પોલીસે પોતાની 26 વર્ષીય સગી દીકરી મિસ્ટી સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી લીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો શું છે સમગ્ર કિસ્સો?

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Woman married her daughter in Oklahoma usa
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top