ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Top Six Gossips about ISLAM which are false but people believe as truth

  ઇસ્લામ અંગેની આ છ વાતો તદ્દન ખોટી છતાં દુનિયા માને છે સાચી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 10, 2018, 09:24 PM IST

  કટ્ટર ઇસ્લામિક આતંકી સંગઠન ઇસ્લામિક સ્ટેટે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત કેટલાંક વર્ષોમાં કટ્ટરપંથી આતંકી સંગઠનો એ પોતાના સ્વાર્થ માટે ઇસ્લામનો ખોટી રીતે પ્રચાર કર્યો છે. તેમણે હિંસા અને નફરત ફેલાવવા માટે પણ ધર્મનો દુરોપયોગ કર્યો.

   ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકી સંગઠન તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. તેણે ઇરાક અને સીરિયામાં પોતાની આતંકી પ્રવૃત્તિઓને રીલિજિયસ વોરમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. એતો સ્પષ્ટ છે કે, કોઇ પણ ધર્મ હિંસાનું સમર્થન નથી કરતું. અહીંયા ઇસ્લામ અંગે એવી કેટલીક વાતો જણાવીએ છીએ, જેને લોકોએ કારણ વગર ધર્મ સાથે જોડી દીધી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Top Six Gossips about ISLAM which are false but people believe as truth
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `