ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» To Get Free Pizza For A Year People Doing Bizzare Thing

  આખું વર્ષ ફ્રીમાં મળી રહ્યા છે ડોમિનોઝ પિત્ઝા, તેના માટે લોકો કરાવી રહ્યા છે આવું

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 15, 2018, 04:46 PM IST

  બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટનેશનલ ડેસ્કઃ ચટાકેદાર પિત્ઝા ખાવા કોને ન ગમે અને શું થાય જો તમને મનગમતી બ્રાન્ડના પિત્ઝા આખું વર્ષ તમને ઘરે મળે તો? વિશ્વાસ નથી થતો ને? પણ આ સાચું છે. તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે ફેમસ પિત્ઝા બ્રાન્ડ ડોમીનોઝે એક એવી સ્કીમ કાઢી હતી કે પિત્ઝા લવર્સ તેની પાછળ પાગલ થઈ ગયા હતા.

   પિત્ઝા માટે કરવા લાગ્યા આ કામ


   વેલેન્ટાઈન ડેના પ્રસંગે આ કંપનીએ ઈંગ્લેન્ડમાં પોતાના પિત્ઝા લવર્સને આખું વર્ષ તેમને ગમતા પિત્ઝા ફ્રીમાં આપવાની રજૂઆત કરી. બસ તેને બદલામાં કસ્ટમરની સામે એક નાની એવી શરત રાખી હતી, જેને પૂર્ણ કરીને આખું વર્ષ ફ્રીમાં પિત્ઝાની મજા માણી શકાશે.

   આ છે શરત


   કંપનીના કસ્ટમરને કહેવામાં આવ્યું કે, બસ તેને ડોમીનોઝના આઈ લવ પિત્ઝા ટેટૂ પોતાના શરીર પર બનાવવા પડશે. તેના બદલામાં તેમને આ ઓફર મળશે. કંપનીએ તાજેતરમાં જાણિતા ટેટૂ ડિઝાઈન એલિસ પેરિન પાસેથી અમુક ટેટૂ ડિઝાઈન કરાવ્યા હતા, જેને કસ્ટમર્સે બનાવવા પડશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ, કેવી રીતે ટેટૂ બનાવી રહ્યા છે લોક...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: To Get Free Pizza For A Year People Doing Bizzare Thing
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `