ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» આજે દુનિયામાં સૌથી અમીર છે આ દેશ | This is the worlds richest country

  ક્યારેક ભૂખથી તડપતો હતો આ દેશ, આજે છે દુનિયામાં સૌથી અમીર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 11, 2018, 04:00 PM IST

  કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900 પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના પ્રોટેક્શનમાં રહેતું હતું
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉદી આરબ અને કતાર વચ્ચે તણાવ ઓછા થવાનું નામ નથી લઇ રહ્યું. સાઉદીએ કતારના એકમાત્ર લેન્ડ બોર્ડરને ખોદવાની ધમકી આપી છે અને કહ્યું છે કે તે દેશને આઇલેન્ડમાં બદલી નાખશે. કતારની ગણતરી તે દેશોમાં થાય છે, જેણે ઘણા ઓછા સમયમાં વધુ સફળતા મેળવી લીધી છે. 1970 સુધી આ દેશ લગભગ ગુલામ બની રહેલો. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી 2017ના રિપોર્ટ મુજબ, હવે પર કેપિટા GDP લિસ્ટમાં કટારનું નામ પહેલા નંબરે આવે છે. દેશની પર કેપિટા જીડીપી 81 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર છે. બિઝનેસ બંધ થવાથી ભૂખમરા, બીમારીઓ ઘેર્યો...


   કતાર પર અલ થાની પરિવારે 1900ના પહેલા શાસન કર્યું છે, ત્યારે તે બ્રિટનના તાબા હેઠળ રહેતું હતું. 17 જુલાઈ 1913એ શેખ અબ્દુલ્લા બિન કાસિમ અલ થાની દેશના શાસક બન્યા. આ દેશ માછલી અને મોતીના બિઝનેસ માટે જાણીતો હતો. પણ 1920માં મોતીઓના બિઝનેસમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો, જેના પછી અહીં ગરીબી, ભૂખમરો અને બીમારીઓ ફેલાઈ ગઈ.


   આગળ જાણો, કેવી રીતે ઓઇલ અને ગેસના લીધે બદલાઈ આ દેશની સ્થિતિ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આજે દુનિયામાં સૌથી અમીર છે આ દેશ | This is the worlds richest country
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top