ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» This is how Mosul looks like today

  જે શહેરમાં 39 ભારતીયોના મોત થયા, ISISથી છુટકારા બાદ આવો છે ત્યાંનો હાલ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 20, 2018, 07:26 PM IST

  મોસુલમાં લોકોનું જીવન ફરી પાટે ચડી રહ્યું છે. શહેર છોડીને ગયેલા લોકો ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇરાકના શહેર મોસુલને આઈએસઆઈએસથી આઝાદ થયાના લગભગ 9 મહિના વીતી ચુક્યા છે. દેશના આ બીજા સૌથી મોટા શહેરે ફરી ઉભું થવાનું શરુ કરી દીધું છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ તે આઈએસઆઈએસ આતંકીઓના કબ્જામાં રહ્યું અને તેને ઉજ્જડ બનાવી દીધું.

   ઈરાકી સેનાએ આતંકીઓના સફાયા માટે ઓપરેશન ચલાવ્યું, પણ તેને છોડાવવા અને આઝાદ કરવામાં લગભગ 9 મહિનાની ખૂની જંગ લડવી પડી. જણાવી દઈએ કે, આ શહેરમાં આઈએસઆઈએસ આતંકીઓએ 39 ભારતીયોને પહેલા કેદ કરી લીધા હતા ને પછીથી તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

   આ અહેવાલ સાથે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ મોસુલની પરિસ્થિતિ દર્શાવતી તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: This is how Mosul looks like today
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top