ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» વ્હેલ માછલી ઉંઘે છે આવી રીતે | This is how a whale do sleep in water

  વ્હેલ માછલી ઉંઘે છે આવી રીતે, PHOTOSમાં જુઓ ક્લિક થયેલી આ RARE ઘટના

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 09, 2018, 06:45 PM IST

  ફ્રાન્કો બાન્ફી નામના ફોટોગ્રાફરે સ્પર્મ વ્હેલના આ દુર્લભ ફોટોઝ ક્લિક કર્યા છે
  • 40 ફૂટની સ્પર્મ વ્હેલનું ઉંઘતું ઝૂંડ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   40 ફૂટની સ્પર્મ વ્હેલનું ઉંઘતું ઝૂંડ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વ્હેલ માછલીના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના કદને કારણે આકર્ષક લાગતા હોય છે. 58 વર્ષના ફોટોગ્રાફર ફ્રાંકો બાન્ફીએ સમુદ્રમાં વ્હેલ માછલીના ઉંઘતા સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા. સમુદ્રમાં લગભગ 65 ફૂટ ઊંડે જઇને ફોટોગ્રાફરે આ રેર અને દુર્લભ ફોટો ક્લિક કર્યા હતા. તમને કદાચ જાણીને નવાઇ લાગશે કે સ્પર્મ વ્હેલ માછલી દિવસના લગભગ 22-23 કલાક સુધી જાગતી હોય છે.

   - પાણીમાં ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના રેર ફોટો 58 વર્ષીય ફોટોગ્રાફરે ક્લિક કર્યા હતા.
   - સ્પર્મ વ્હેલ સામાન્ય રીતે છથી 25 મિનિટની ઉંઘ લેતી હોય છે.
   - ફોટોગ્રાફરે કેરેબિયન ટાપુ ડોમિનિકાના કાંઠેથી ઉંઘતી વ્હેલ માછલીના સમૂહના રેર ફોટોગ્રાફ્સ ક્લિક કર્યા હતા.

   આગળ જુઓ, ઊભા-ઊભા ઉંઘતી વ્હેલના ક્લિક કરેલા RARE ફોટોગ્રાફ્સ

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: વ્હેલ માછલી ઉંઘે છે આવી રીતે | This is how a whale do sleep in water
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top