ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» This country orders to all men to Marry two wives or be jailed

  વાંઢાઓ માટે Lottery: આ દેશમાં બે લગ્ન નહીં કરનારા પુરુષોને થાય છે જેલની સજા!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 19, 2018, 02:44 PM IST

  આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ, મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અસ્મારા: કેટલાક સમુદાયોમાં એકથી વધુ લગ્નો થતા હોય છે પણ કોઇ દેશમાં એકથી વધુ લગ્ન કરવા ફરજિયાત હોય અને આમ ન કરનારા પુરુષોને સજા થતી હોય તેવું લગભગ ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય. આફ્રિક દેશ ઇરીટ્રિયાની આ વાસ્તવિકતા છે.

   આ દેશમાં દરેક પુરુષને બે મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાનો આદેશ છે. ઇરીટ્રિયામાં મહિલાઓની સરખામણીએ પુરુષોની વસતી ઘણી ઓછી હોવાના કારણે આવો નિયમ છે. આદેશનું પાલન ન કરનારને જેલની સજા પણ થઇ શકે છે.

   એવું નથી કે સજાની જોગવાઇ માત્ર પુરુષો માટે જ છે. જો પહેલી પત્ની પતિના બીજા લગ્ન આડે કોઇ અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરે તો તેને પણ જેલ થઇ શકે છે. એકાદ વર્ષ અગાઉ ઘડાયેલા આ કાયદાના કારણે ઇરીટ્રિયામાં બે લગ્ન કરતા પુરુષોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. જોકે, પૂરી દુનિયામાં આ કાયદાની ટીકા પણ થઇ રહી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: This country orders to all men to Marry two wives or be jailed
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `