ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» | એક વાર જોતા નહી સમજાય આ તસવીરો | These Photos is Optical Illusions which can not understand in first time

  પહેલી નજરે જોતા ના જ સમજાય તેવી તસવીરો, છેતરાવાની ગેરંટી પાક્કી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 12, 2018, 01:05 PM IST

  ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઘણી વાર પરફેક્ટ ટાઈમે એવી તસવીરો ક્લિક થઈ જાય છે, જે કોઈ પણને છેતરી જાય. ઈન્સ્ટાગ્રામ અને સ્નેપચેટના યુઝર્સની વચ્ચે એવી તસવીરો ક્લિક કરનારા એકથી એક ચઢિયાતા ફોટો એડિયર્સ છૂપાયેલા છે. બોર્ડ પાન્ડા વેબસાઈટે એવા જ યુઝર્સ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પરફેક્ટ ટાઈમિંગની તસવીર એકઠી કરી છે. તેને જોઈને કોઈ પણ ઓપ્ટિકલ એલ્યૂઝન(દ્રષ્ટિ ભ્રમ) થઈ જશે. આવી તસવીરો કેમેરામાં કરી કેદ...

   - તેમાં એક તસવીર હવામાં ઉછળતા ડોગની છે. જો કે, આ તસવીરને એવા પરફેક્ટ ટાઈમે લેવામા આવી છે, જેને જોઈને એવું લાગે છે કે, ડોગી હવામાં ઉડી રહ્યો છે.
   - જ્યારે બીજો ફોટો પાર્કિગમાં ઉભેલી બે કારનો છે, જેની પાસે બેસેલું પક્ષી તેનાથી મોટું દેખાઈ રહ્યું છે. જો કે, તેમાં પક્ષી ઘણી ઉંચાઈ પર બેસેલું છે, પરંતુ તસવીર એવી રીતે લીધી છે, કે જાણે તે કાર પાસે બેસેલી હોય અને તેની સામે કાર નાની નાની એવી દેખાઈ રહી છે.
   - તેમાં એક તસવીર ઘરની બાલ્કનીની છે. જેમાં આગલ લાગેલી જોવા મળી રહી છે. જો કે, હકીકતમાં આ તડકાનું રેફ્લેક્શન છે, જે બાલ્કનીમાં લાગેલા કાંચ પર દેખાઈ રહ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી જ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: | એક વાર જોતા નહી સમજાય આ તસવીરો | These Photos is Optical Illusions which can not understand in first time
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top