ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» These events were foretasted years ago

  MH-370થી માંડી 'કેટરીના'નો કેર: આ ઘટનાઓ બન્યા પહેલા જ થઇ હતી આવી ભવિષ્યવાણી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 09, 2018, 04:58 PM IST

  ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભવિષ્ય જાણવાની ઉત્સુકતા દરેકને રહેતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તેની સાથે આવનારા વર્ષોમાં શું થશે. ઘણીવાર કેટલાયે લોકો ભવિષ્યવક્તા હોવાનો દાવો કરે છે અને કેટલાક લોકો ભવિષ્યવાણી કરે પણ છે. પણ દર વખતે તેઓ સાચા હોય એ જરૂરી નથી.

   જો કે, ઇતિહાસમાં નજર કરીએ તો દુનિયાની કેટલીયે મોટી ઘટનાઓની ભવિષ્યવાણી વર્ષો પહેલા થઇ ગઈ હતી, જે આજે સાચી પણ સાબિત થઇ ચુકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જાણો કઈ-કઈ ઘટનાઓની અગાઉથી જ ભવિષ્યવાણી થઇ ચુકી હોવાનો દાવો છે....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These events were foretasted years ago
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `