ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» These community of Europe have connections from India

  યુરોપના આ વણજારાઓનું છે ભારત કનેક્શન, આજે આવી છે તેમની જિંદગી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 05, 2018, 05:19 PM IST

  સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ યુરોપમાં એક એવી કોમ્યનિટી પણ રહે છે જેમનુ ક્નેક્શન ભારત સાથે જોડાયેલુ છે. જે અહીંનું સૌથી મોટું માઈનોરિટી ગ્રુપ છે અને તેમને રોમા સમુદાયના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ગ્રૂપના અંદાજે એક કરોડ લોકો યુરોપમાં રહે છે. ચરતીવીચરતી પ્રજા હોવાને તેઓને જિપ્સી પણ કહેવામાં આવે છે. જે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા છે.

   1500 વર્ષ પહેલા ભારતમાંથી આવ્યા ગયા યુરોપ


   કરંટ બાયોલોજી નામની મેગેઝિનના રિસર્ચ પ્રમાણે એ પણ કંફર્મ થયુ કે રોમા સમુદાયનો સંબંધ ભારત સાથે જોડાયેલો છે. આ સમુદાય ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ સમુદાય 1500 વર્ષ પહેલા ઈરાન પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ 15મી સદીમાં ઈરાનના રસ્તેથી યુરોપ પહોંચ્યા હતા. એક અનુમાન પ્રમાણે સમગ્ર યુરોપમાં ફેલાયેલા હોવાને કારણે અંદાજે 1 કરોડથી વધુ છે.વર્ષો બાદ અહીં વસવાટ બાદ પણ ભેદભાવનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These community of Europe have connections from India
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `