ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» These are real tips to implement at home to save water

  તમારે ખરેખર પાણી બચાવવું છે? આ 9 સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવી શકો છો પાણી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 24, 2018, 07:13 PM IST

  ઘરમાં કેટલીક નાની વાતોનું ધ્યાન રાખીને તમે પાણી બચાવવા માટે ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છો
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વર્લ્ડ વોટર ડેના દિવસે કે અઠવાડિયે જ નહીં, પાણીને મુદ્દો બનાવીને આખું વર્ષ અને સતત સમજવું જરૂરી છે. ધરતી પર ઉપલબ્ધ 97 ટકા પાણી ખારું છે. માત્ર 3 ટકા જ પાણી ઝરણા, નદી અને તળાવનું છે, જેમાંથી પીવા લાયક પણ 1% જ છે.

   બીજી બાજુ, જમીનની અંદરનું પાણી પણ દિવસેને દિવસે ઘટી રહ્યું છે. કારણ છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેને કારણે પાણીની અછત ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જોવા મળે છે. સમસ્યા વિકટ છે, પણ નાના પ્રયત્નો કરીને પણ તમે પાણી બચાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી શકો છે. પાણી બચાવવાની ઘણી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ છે, જે પૈકી તમે ઘરમાં ટ્રાય કરી શકો તેવી કેટલીકે ટિપ્સ અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

   આ સિમ્પલ ટિપ્સથી બચાવો તમારા ભાગનું પાણી !!!

   1. બ્રશ કરતી વખતે નળ બંધ રાખો
   - આમ કરવાથી દર મિનિટે 6 લિટર પાણી બચાવી શકાશે.

   સ્લાઇડ્સ બદલોને વાંચો પાણી બચાવવાની સિમ્પલ TIPS....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These are real tips to implement at home to save water
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top