ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Stunning photos capture miracle pregnancy birth by photographers

  બહેને ભાઈને સૌ પહેલા દુનિયામાં આવતા જોયો, માની લાગણી બતાવતા Best Pic

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 22, 2018, 12:01 PM IST

  શ્રેષ્ટ તસવીર જેમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ બાળકનો જન્મ એક અનન્ય ક્ષણ હોય છે. બર્થ ફોટોગ્રાફી કોમ્પિટિશિન 'Birth Becomes Her 2018'માં વિશ્વભરના ફોટોગ્રાફર્સે ડિલિવરી દરમિયાન લીધેલી પોતાની બેસ્ટ તસવીરો શેર કરી હતી. તેમાં અંદાજે એક હજાર તસવીરોને ટાચની 5 કેટેગરી માટે નોમિનટ કરવામાં આવી. આ તસવીરોમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી તસવીરોને ઈન્ટરનેશનલ જૂરી દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો. આજે અમે તમને બતાવી રહ્યા છીએ તેમાંથી પસંદ કરવામાં આવેલી કેટલીક સુંદર તસવીરો...

   બેલ્જિયમની સર્વિંગ લોચૃસ્ટિ દ્વારા ક્લિક કરવામાં આવેલી આ તસવીરને જૂરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ તસવીર જાહેર કરી છે. આ તસવીરમાં એક બહેન તેના ભાઈને દુનિયામાં આવતા જોતી નજરે પડે છે. આવી જ ઘણી અન્ય તસવીરો જૂરી સાથે-સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું દિલ પણ જીતી લીધું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Stunning photos capture miracle pregnancy birth by photographers
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `