ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» અહીં બાપ-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે બનાવતો હતો સંબંધ | Strangest relationship between a family

  અહીં બાપ-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે બનાવતો હતો સંબંધ, આવી રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 08, 2018, 07:10 PM IST

  આ પરિવારનો ખુલાસો ત્યારે થયો, જયારે તેમના પરિવારના બાળકને શાળાના મેદાનમાં ફેમિલી સેક્સ વિશે વાતો કરતા સાંભળવામાં આવ્યો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એવા પરિવાર વિશે ખબર સામે આવી છે, જ્યાં પિતા-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે સેક્સ્યુઅલ રિલેશન રાખતું હતું અને બાળકો ઉછેરી રહ્યા હતા. 38 લોકોનો આ પરિવાર કરવાઇન્સ, શેડ અને ટેન્ટ્સમાં રહેતા હતા. ઓથોરિટીએ આ કેમ્પમાંથી 12 અશિક્ષિત અને કુપોષિત બાળકોને કાઢ્યા છે અને તેમને ચાઈલ્ડ કેરમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી વધુ પડતા મેન્ટલ અથવા તો ફિઝિકલ રીતે વિકૃત છે. શુક્રવારે આ મામલે સિડની કોર્ટમાં સુનાવણી થઇ અને તમામ એડલ્ટ ફેમિલી મેમ્બર કસ્ટડીમાં છે. આગળ વાંચો કેવી રીતે સામે આવી હકીકત...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: અહીં બાપ-દીકરી સાથે અને ભાઈ-બહેન સાથે બનાવતો હતો સંબંધ | Strangest relationship between a family
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top