ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Squirrel performance at the 2018 Toronto International Boat Show

  ખિસકોલી પાણીમાં સ્ટંટ કરી લોકોને કરી દે છે દંગ, સેલ્ફી લેવા થાય છે પડાપડી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 18, 2018, 12:18 PM IST

  ખિસકોલી રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વોટર સ્કીઈંગ એવી રમત છે જેમાં સારા-સારા લોકો સારી રીતે નથી રમી શકતા. પરંતુ કેનેડાના ટોરન્ટો શહેરમાં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ બોટ શો-2018માં દસ વર્ષની ખિસકોલી ટ્વિગી તેના વોટર સ્કીઈંગથી સહુને ચોંકાવી રહી છે. તે રિમોટથી ચાલતી બોટની પાછળ બાંધેલી સ્કીમાં સવાર થઈને મસ્તી કરે છે. તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે.

   ટ્વિગીને ફ્લોરિડા નિવાસી દંપતી ચક અને લૂ એન બેસ્ટે ટ્રેનિંગ આપી છે. આ તેમના દ્વારા ટ્રેનિંગ અપાયેલી ચોથી ખિસકોલી છે. તેના માટે નાની- નાની ખાસ બે સ્કી બનાવવામાં આવી છે, જેના પર તે હેન્ડલ પકડીને ઊભી રહે છે. પછી આખા તળાવમાં સ્કીઈંગ કરે છે. ટ્વિગીની લોકપ્રિયતા માત્ર આ શો પૂરતી નથી પરંતુ તે બે ફિલ્મ ડોઝબોલ અને એન્કરમેનમાં પણ કામ કરી ચૂકી છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ વધુ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Squirrel performance at the 2018 Toronto International Boat Show
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `