ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Six most powerful photos of 2018 which You may like to see

  2018ની સૌથી શક્તિશાળી 6 તસવીરો, જે તમારે જોવી જ રહી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 03, 2018, 02:21 PM IST

  આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લંડન: વર્લ્ડ પ્રેસ ફોટો કોમ્પિટિશનમાં દુનિયાભરના ફોટો જર્નલિસ્ટના ટેલેન્ટને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. તમામ ફોટો જર્નલિસ્ટ દર 2 વષે આ કોમ્પિટિશનમાં પોતાની ખેંચેલી તસવીરો મોકલે છે. જે દુનિયામાં બનેલી મોટી ઘટનાઓ અને કહાનીઓ આધારિત હોય છે.

   આ વર્ષે કોમ્પિટિશનમાં 125 દેશોના 4,548 ફોટોગ્રાફર્સે 73,044 તસવીરો મોકલી હતી. જ્યુરીએ આ તસવીરોમાંથી 42 તસવીરોને 8 કેટેગરીમાં નૉમિનેટ કરી હતી. જેમાંથી 6 તસવીરોએ ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી. અમે તને ફાઈનલમાં પહોંચેલી 6 તસવીરો દેખાડીશું.

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે દર્શાવાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે, નબળા હ્ર્દયના લોકોએ જોવી નહીં અથવા ટાળવું)

   વેનેઝુએલા સંકટ

   વેનેઝુએલામાં છેલ્લાં બે વર્ષથી આર્થિક સંકટથી લોકોનું જીવન નરક સમાન બની ગયું છે. ફૂગાનાના કારણે લોકોને બે ટંક પૂરતું ખાવાનું મળતું નથી. સરકારની નીતિ વિરોધમાં લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી આવી ચારેતરફ આગ ચાંપી હતી. આગની આ જ્વાળામાંથી બહાર આવી રહેલા જવાનની આ તસવીર રોનાલ્ડો શેમિલ્ટે એએફપી માટે ખેંચી હતી. (તસવીર- 3 મે, 2017)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Six most powerful photos of 2018 which You may like to see
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `