ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Shocking images of volkswagen cars dumped in Californian desert by German manufacturer

  રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ 'નકામી કાર્સ' બાયબેક કરી, ગાડી મુકવા રણ-મેદાન ભાડે લીધા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 01, 2018, 03:05 PM IST

  એકસાથે લાખો ગાડીઓ ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જર્મન કારનિર્માતા ફોક્સવેગન કંપની એમિશન કૌભાંડ જાહેર થયા બાદથી અમેરિકામાં 3.50 લાખ ડીઝલ કારો બાયબેક કરી ચૂકી છે. તેની પાછળ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થયા હતા. એકસાથે આટલી કારો ઊભી કરવાની જગ્યા ન મળી તો ખાલી પડેલા ફૂટબોલ મેદાન, પેપર મિલ અને કબ્રસ્તાન જેવાં સ્થળો ભાડે લઈ લીધા. આવી 37 જગ્યાઓ પર કારો મૂકવામાં આવી છે.

   ફોક્સવેગને એમિશન ખામી સામે આવ્યા બાદ રૂ.48,000 કરોડમાં 3.5 લાખ કાર બાયબેક કરી, તેને રણ, ફૂટબોલ મેદાન જેવી 37 જગ્યાઓ પર મૂકી

   પ્રવક્તા અનુસાર આ કારમાં જરૂરી સુધારા કરી તેને ફરી માર્કેટમાં લવાશે. બાયબેક પ્રોસેસ 2019ના અંત સુધી ચાલશે. કંપનીએ 1.62 લાખ કરોડ રૂ.નું બજેટ અલગ રાખ્યું છે.

   2015માં અમેરિકી એજન્સીએ ફોક્સવેગનની ખામી પકડી હતી. ત્યારે કંપનીએ સ્વીકાર્યુ હતું કે પ્રદૂષણ તપાસમાં પાસ થવા માટે તેણે 1.1 કરોડ કારના સોફ્ટવેરમાં ગરબડ કરી હતી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Shocking images of volkswagen cars dumped in Californian desert by German manufacturer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top