ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» દરેકને હસાવનાર ચાર્લી ચેપ્લિનની વાતો | Read Charlie Chaplin Quotes

  દરેકને હસાવનાર ચાર્લી ચેપ્લિનની આ વાતો, બદલી દેશે તમારા જીવનનો દ્રષ્ટિકોણ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 16, 2018, 05:57 PM IST

  જેની મુશ્કેલીઓ આપણને હસાવતી એ ચાર્લી ચેપ્લિનની આ વાતો, ખરાબ સમયમાં આપશે પ્રેરણા
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલે ડેસ્કઃ દુનિયાભરમાં કોમેડિયનની દ્રષ્ટિએ ચાર્લી ચેપ્લિનનું નામ તેમના મૃત્યુ પછી પણ લોકોને યાદ છે. ચાર્લી ચેપ્લિનને વિશ્વ સિનેમાનો સૌથી મોટો કોમેડિયન માનવામાં આવે છે. તેમનું શરૂઆતનું જીવન ઘણી પરેશાનીઓ અને અભાવોનો સામનો કરીને પસાર થયું હતું, તેમ છતાં તેઓ પોતાની ફિલ્મોથી બીજાને હસાવવાનું કામ કરતાં રહ્યાં.

   ચાર્લી ચેપ્લિન ક્યારેય બોલતો નહોતો કે ક્યારેય હસતો નહોતો પણ તેની મુશ્કેલીઓ આપણને ખડખડાટ હસાવી દેતી હતી. આજે ચાર્લી ચેપ્લિનના જન્મ દિવસના પ્રસંગે અમે તેમના એવા વિચાર રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેનાથી આપણને ખરાબ સમયને દૂર કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

   આગળ ક્લિક કરીને જાણો ચાર્લી ચેપ્લિનના પ્રેરણાદાયી વિચારો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: દરેકને હસાવનાર ચાર્લી ચેપ્લિનની વાતો | Read Charlie Chaplin Quotes
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top