ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Ranger saw mysterious cottage in Jungle

  જંગલની વચ્ચે તેને ઝૂંપડી સમજી બેઠો સિપાહી, અંદર મળી આવી વસ્તુઓ અને પછી...

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 07, 2018, 12:09 PM IST

  રેન્જરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસો પહેલા જ તે આ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજરે પડી નહોતી
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેલિફોર્નિયાનના અરકાટા જંગલમાં લોકો માટે આ ઝૂંપડી ચર્ચાનો વિષય બની છે. હકીકતમાં અહીંના રેંજર્સનો સામનો કઈંક એવી વસ્તુઓ સાથે થયો જેની તેમને કલ્પના પણ નહોતી. વર્ષો સુધી જંગલમાં રહીને કામ કરતા રેંજર માર્ક આન્દ્રે એક દિવસ કપાઈ જતા ઝાડ પર નિશાન બનાવવા માટે જંગલની અંદર પહોંચ્યા અને તેમને અહીં એક ઝૂંપડી નજર આવી, જેને જોઈને તે વિચારમાં પડી ગયા. આખરે શું જોયું રેન્જરે...

   આન્દ્રેને આ જન્ગલમાં એક ઝૂંપડી જોઈને વિશ્વાસ ન આવ્યો. રેંજરનું કહેવું હતું કે કેટલાક દિવસ પહેલા તે આ જંગલમાં આવ્યો ત્યારે તેને આ ઝૂંપડી નજર આવી નહોતી. આવામાં થોડા જ દિવસોમાં તેને તૈયાર કરીને કોણે બનાવી દીધી.

   આગળની સ્લાઇડમાં ક્લિક કરીને જુઓ, આ રહસ્યમય ઝૂંપડીની તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Ranger saw mysterious cottage in Jungle
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `