ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Prapose to girlfriend in front of unknown people during holiday

  400 લોકોની સામે સ્ટેજ પર ન્યૂડ થઈને પ્રેમીએ પ્રેમિકાને કર્યું પ્રપોઝ!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 16, 2018, 03:07 PM IST

  બન્ને એક હોલિડે પર ગયા હતા, જેની થીમ ન્યૂડ હતી
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને એક એવા પ્રપોઝલ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેના વિશે તમે ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને વિચાર્યું પણ નહીં હોય.

   એક પ્રેમીએ પોતાના પ્રેમનો એકરાર કર્યો અને પ્રેમિકાને 400 લોકની સામે લગ્ન માટે પ્રપોઝ કર્યું, પરંતુ હવે તમને કહેશો કે આમાં શું મોટી વાત છે. પણ મોટી વાત છે કારણ કે, પ્રપોઝ કરનાર યુવક નગ્ન હતો સાથે સાથે યુવક પણ નગ્ન હતો અને ત્યાં હાજર 400 લોકો પણ નગ્ન હતા.

   અમે જે પ્રેમી યુગલની વાત કરી રહ્યા છીએ તે 57 વર્ષીય નિગેલ અને 29 વર્ષીય રાફેલ છે. અહી હાજર લોકો તે સમયે નિગેલને જોતા જ રહી ગયા જ્યારે તેણે અચાનક જ નગ્ન અવસ્થામાં રાફેલને લગ્ન માટે પ્રપોઝ કરી દીધું.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Prapose to girlfriend in front of unknown people during holiday
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top