ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» સૌથી મોટા નરસંહારમાંથી એક | Powerful photos of Rwanda genocide

  સૌથી મોટા નરસંહારમાંથી એક, 100 દિવસમાં જોવા મળેલા 10 લાખ લોકોના મૃતદેહો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 09, 2018, 06:13 PM IST

  રવાન્ડા નરસંહાર લગભગ 100 દિવસ સધી ચાલ્યો, જેમાં મોતનો આંકડો 10 લાખની નજીક પહોંચી ગયો હતો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રવાન્ડા નરસંહારને અત્યાર સુધીના સૌથી ભયાનક જનસંહારમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. આ નરસંહાર એપ્રિલ 1994માં થયો હતો, જેના પછી 100 દિવસમાં જ દેશમાં લગભગ 10 લાખ લોકોના મોત થયા હતા. અહીં દેશના તુતસી અને હુતુ સમુદાય લોકોના વચ્ચે એક જાતીય સંઘર્ષ થયો હતો, જેણે એટલું ભયાનક રૂપ લઇ લીધું હતું. રાષ્ટ્રપતિના મોત બાદ શરુ થયો નરસંહાર...

   7 એપ્રિલ 1994માં રવાન્ડાના પ્રેસિડેન્ટ હેબિરીઅરિમાના અમે બુરંડિયનના રાષ્ટ્રપતિ સિપ્રીનની હવાઈ સફરના બોર્ડિંગ વખતે હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

   - તે વખતે હુતુ સમુદાયની સરકાર હતી અને તેમને લાગ્યું કે આ હત્યા તુતસી સમુદાયના લોકોએ કરી છે
   - તેમની હત્યાના બીજા દિવસથી જ આખા દેશમાં નરસંહાર શરુ થઇ ગયો. હુતુ સરકારના પોતાના સૈનિકો પણ સામેલ થઇ ગયા. તેમને તુતસી સમુદાયના લોકોને મારવાનો આદેશ મળ્યો હતો
   - આ નરસંહારમાં થોડા જ દિવસોમાં 80000 થી વધુ તુતસી સમુદાયના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા અને કેટલાંયે લોકો દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા

   માસૂમ બાળકોને રસ્તાઓ પર કાપીને ફેંકી દીધા
   - આ નરસંહારે રવાન્ડાને બરબાદ કરી નાખ્યું. લાખો પરિવાર ઉજડી ગયા હતા. આ ભયાનકતા એવી હતી કે આજે પણ લોકો તેને યાદ કરીને કાંપી ઉઠે છે
   - આ નરસંહારનો સૌથી વધુ ભોગ મહિલાઓ અને બાળકો બન્યા હતા. હજારો મહિલાઓ સાથે સામૂહિક બળાત્કાર થયા હતા
   - મહિલા-પુરુષ તો ઠીક, નરસંહારમાં માસૂમ બાળકોને પણ છોડયા ન હતા ને તેમને કાપીને રસ્તા પર ફેંકી દેવાયા હતા

   કેટલીયે મહિલાઓ હજુ પણ પોતાના બાળકોને નથી માનતી તેમના
   - હત્યા-રેપ સહિતની આ ઘટનાએ અહીંની વસ્તીના એક મોટા ભાગને ખરાબ રીતે પ્રભાવિત કરી દીધો હતો
   - આજે પણ હજારો મહિલાઓ એઇડ્સથી પીડિત છે. ત્યાં જ કેટલીક જન્મ દેતી મહિલાઓ બાળકોને તેમના પોતાના માનતી નથી

   આગળ જુઓ તે નરસંહાર વખતના PHOTOS...

   (નોંધ: આ અહેવાલ સાથે જોડાયેલી તસવીરો વિચલિત કરનારી છે.)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: સૌથી મોટા નરસંહારમાંથી એક | Powerful photos of Rwanda genocide
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top