ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Most expensive hole in the world which call Dimond Mir Mine

  અહીંયા આવેલી છે ડાયમંડની ખાણ, વર્ષે નીકળે છે 2700 કરોડના હીરા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 22, 2018, 04:24 PM IST

  આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઈસ્ટ સાઈબેરિયા સ્થિત આ મિર માઈન રશિયામાં ખૂબ જ ફેમસ છે, તેની પાસે આવેલું આ શહેર સમૃદ્ધ શહેર છે. આ ખાણમાંથી દર વર્ષે અંદાજે 2700 કરોડ રૂપિયાના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. આ માઈન ઉપરથી એરક્રાફ્ટને ઉડવા પર પ્રતિબંધ છે.

   આખા દેશને ગરીબીમાંથી મુક્ત કર્યું

   આ માઈન 1722 ફૂટ ઉંડી છે, અને તેનું ડાયમીટર એક માઈલ છે. 2004માં આ માઈનને થોડા સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, બાદમાં અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલ્સ સાથે શરૂ કરવામાં આવી. વર્લ્ડ વોર 2 બાદ રશિયાની ફાયનેંશિયલ સ્થિતિ કથડી હતી ત્યારે આ માઈને રશિયાને ગરીબીમાંથી ઉગાર્યું હતું.

   ડાયમંડ સિટી તરીકે ફેમસ

   મિર માઈનને ડાયમંડ સિટીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 2014માં અહીં 60 લાખ કેરેટના રફ ડાયમંડ મળી આવ્યા હતા. આ માઈન દર વર્ષે 20 લાખ કેરેટ રફ ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે. એટલે કે દર વર્ષે આ માઈનમાંથી 2700 કરોડથી વધુની કિંમતના ડાયમંડ કાઢવામાં આવે છે.

   વર્લ્ડના રફ ડાયમંડ્સના 23 ટકા ભાગ અહીંથી નીકળે છે. અહીં સૌથી મોટા ઓલોનખો ડાયમંડ ગોલ્ફ બોલની સાઈઝનો હતો. 130.82 કેરેટના આ ડાયમંડની કિંમત 2 કરોડથી વધુ હતી.

   માઈનની વધુ તસવીરો જોવા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Most expensive hole in the world which call Dimond Mir Mine
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `