ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Miracle Cave in Austrian where cures number of medical condition

  આ ગુફામાં થાય છે દરેક ગંભીર બીમારીનો ઈલાજ, આવી રીતે થાય છે સારવાર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 18, 2018, 03:46 PM IST

  એક એવી ગુફા જેની અંદર દરેક ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે, દેશવિદેશથી આવે છે લોકો
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ માણસ પોતાના રોગના ઈલાજ માટે શક્ય હોય એટલા દરેક પ્રયોગો કરે છે, તેમ છતાં કેટલીક એવી બીમારી હોય છે જેની સારવાર ભાગ્યે જ શક્ય હોય છે. પરંતુ ઓસ્ટ્રિયામાં એક એવી ગુફા આવેલી છે જેની અંદર ગંભીર બીમારી પણ મટી શકે છે. એમ પણ કહેવાય છે કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી દરેક બીમારીનો ઈલાજ થઈ શકે છે.

   આવી રીતે થાય છે ઈલાજ


   આ ગુફા ઓસ્ટ્રેલિયાના ગાસ્તિનમાં આવેલી છે, જ્યાં, લોકો પહેલા સોનાની ખાણની શોધ માટે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ગુફામાંથી નીકળતા ગેસથી બીમારીનો ઈલાજ કરી શકાય છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Miracle Cave in Austrian where cures number of medical condition
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top