ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» London winter lighting festival most beautiful photos

  ક્યારેય નહીં જોયેલી 'લાઇટિંગની કળા', PHOTOSમાં જુઓ લંડનનો અદભુત નજારો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 18, 2018, 04:45 PM IST

  ફેસ્ટિવલમાં આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડનના કેનારી વ્હાર્ફ ખાતે હાલ વિન્ટર લાઇટ્સ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. મંગળવારથી શરૂ થયેલો આ ફેસ્ટિવલ 27 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.

   ફેસ્ટિવલમાં નામી-અનામી આર્ટિસ્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આર્ટ અને લાઇટ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, સ્કલ્પ્ચર્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ પ્રદર્શનાર્થે મૂકવામાં આવે છે. તે નિહાળવા માટે દુનિયાભરના સહેલાણીઓ ફેસ્ટિવલની મુલાકાતે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: London winter lighting festival most beautiful photos
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `