ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Life inside the coffin size house in Hong Kong

  અહીં લોકોની LIFE છે 'નર્ક' જેવી, જાનવરોની જેમ પિંજરા જેવા ઘરમાં રહેવા મજબૂર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 22, 2018, 06:48 PM IST

  હોંગકોંગમાં કોફીનની સાઈઝના 6 ફુટ લાંબા અને અઢીથી ત્રણ ફુટ પહોળા ઘર અને કયુબિકલ્સ ભાડે લેવા પણ મોંઘા છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: હોંગકોંગને દુનિયાના સૌથી અમીર શહેરોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક 56,701 ડોલર (38 લાખ રૂપિયા) છે. આમ છતાં અહીં રહેતા લોકોની હાલત જાનવરોથી પણ ખરાબ છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો મેટલ વાયરના બનેલા નાના-નાના પીંજારા જેવા ઘરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે. ત્યાં જ કેટલાક રહેઠાણો કયુબિકલ હોમ્સ જેવા પણ છે. કોફીન જેટલી સાઈઝના ઘરનું ભાડું પણ અહીં મોંઘુ હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ અહીં કેવી સ્થિતિમાં રહે છે લોકો તેની તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Life inside the coffin size house in Hong Kong
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `