ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Leaked Photos from inside Apples new 5 billion dollar headquarters

  Leak થયા Appleના 500 Crના નવા હેડ ક્વાર્ટરના ફોટો, જુઓ Secretly લેવાયેલી આ તસવીરો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 07, 2018, 06:40 PM IST

  એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર પાછલા કેટલાક સમયથી એપલના નવા હેડક્વાર્ટર્સના ફોટોઝ ફરતા થઇ ગયા છે. એવું જાણવામાં આવે છે કે એપલની આ ઓફિસની કિંમત લગભગ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલી છે. ફરતા થયેલા ફોટોઝમાં ઓફિસની અંદર અને બહારની કેટલીક તસવીરોનો સમાવેશ થાય છે, જેને આ અહેવાલ સાથે જોઈ શકાશે.

   અગત્યની વાત એ છે કે, આ તસવીરો જે વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલી ત્યાં ઇન્સ્ટાગ્રામ સાથે યુઝર્સના સીધા પેજ કે એકાઉન્ટ લિંક કરવામાં આવ્યા હતા, જેની મદદથી એપલના નવા હેડકવાટર્સની તસવીરો જોઈ શકાય.

   આ જ સાઈટ પરથી કેટલાક ફોટોઝને ઇન્સ્ટાગ્રામે દૂર કરી દીધા છે. આવું કરવા પાછળ એપલની પોલિસી જવાબદાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. એપલની ઓફિસમાં ફોટોઝ ક્લિક કરવાની સખ્ત મનાઈ છતાં કેટલાક લોકોએ ફોટોઝ પોસ્ટ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. એ લીક થયેલા ફોટોઝમાંથી કેટલાક ફોટોઝ આ અહેવાલ સાથે જોવા માટે જુઓ આ અહેવાલ.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ Leak થયેલા 500 કરોડના એપલના નવા હેડક્વાર્ટરની તસવીરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Leaked Photos from inside Apples new 5 billion dollar headquarters
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `