ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» હોર્સ રેસિંગ જોવા માટે હાઈ હિલ્સ સાથે યુવતીઓ | Ladies day at horse racing event in England with high heels and beer

  આહ Glamour! હોર્સ રેસિંગ જોવા માટે હાઈ હિલ્સ અને દારૂ સાથે ઉમટી પડી યુવતીઓ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 15, 2018, 03:35 PM IST

  બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલમાં એઇન્ટ્રી રેસકોર્સ ખાતે ગ્રાન્ડ નેશનલ ફેસ્ટિવલ 2018 ઇવેન્ટમાં આયોજીત હોર્સ રેસિંગની ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શક મહિલાઓનું એક ગ્રૂપ સેલ્ફી લઇ રહ્યું છે. બ્રિટનના હોર્સ રેસિંગના શોખીનોમાં આ ઇવેન્ટનું ભારે આકર્ષણ છે.

   આગળ જુઓ, હોર્સ રેસિંગની મજા માણતી હાઈફાઈ સોસાયટીની ગ્લેમરસ યુવતીઓના PHOTOS

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: હોર્સ રેસિંગ જોવા માટે હાઈ હિલ્સ સાથે યુવતીઓ | Ladies day at horse racing event in England with high heels and beer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top