ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» King of the sand castle he has its own kingdom with sand

  કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ: રેતીના મહેલનું સપનું જોયું ને 22 વર્ષથી છે રાજા!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 22, 2018, 07:28 PM IST

  કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   રિયો ડી જાનેરો: કિંગ ઓફ ધ સેન્ડ કેસલ તરીકેની ઓળખ આપી શકાય તેવા આ 44 વર્ષીય મહાશયનું નામ છે માર્સિયો મેતોલિયાસ. તેઓ બ્રાઝીલની રાજધાની રિયો ડી જાનેરોના બારા ડા તિજુકા બિચ પર રહે છે. તેમનું કહેવું છે 'કોણ કહે છે કે સપના સાકાર નથી થતાં મેં રેતના મહેલનું સપનું જોયું હતું અને 22 વર્ષથી હું તેનો રાજા છું'.

   મરજી મુજબની શાહી જિંદગી જીવવાની એકેય તક છોડતો નથી. આ શાહી જિંદગી માટે મહેનત કરી છે તો, પછી શા માટે મારી મરજી મુજબ ન જીવુંω' આ શાન માટે માર્સિયોએ રેતનું મહેલનું મહેલ બનાવ્યું છે. તેમાં નોકર-ચાકરો નથી પમ પુસ્તકો, ગોલ્ફ કલબ અને ફિશિંગ પોલ્સ છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: King of the sand castle he has its own kingdom with sand
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `