ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Japanese restaurant owner sets customers to work

  એક એવી રેસ્ટોરાં જ્યાં પૈસા ન હોય તો ચિંતા નહીં: 50 મિનિટ કામ કરો, જમીને જાવ!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 04, 2018, 11:06 AM IST

  ટોક્યોની એક એવી રેસ્ટોરાં જ્યાં ખિસ્સા ખાલી હોય તો પણ જમી શકો છો, કામના બદલે કસ્ટમર જમે નહીં તો તેને ફ્રી કુપન મળે છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં એક એવી રેસ્ટોરાં ખુલી છે જ્યાં તમે પૈસા ન હોય તો પણ જમીને જઈ શકો છો. બસ તેના બદલામાં માત્ર 50 મિનિટ સુધી તમારે કામ કરવું પડશે. મીરાઈ શોકુદો નામની આ રેસ્ટોરાં સેકાઈ કોબાયાશી નામની મહિલાએ ખોલી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 લોકો જમી શકે એટલી જગ્યામાં આવેલી આ રેસ્ટોરાંમાં આ મહિલા સિવાય બીજું કોઈ વર્કર નથી.

   કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન

   અહીં કસ્ટમર્સને ઈચ્છા પડે તો બિલ ચૂકવી શકે છે અને ઈચ્છા પડે તો વાસણ સાફ કરીને જઈ શકે છે અથવા રસોઇમાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ કસ્ટમર કામ કરવાના બદલે જમે નહીં તો તેને એક ફ્રી કુપન આપવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને બીજી કોઈપણ વ્યક્તિ જમી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરીને જુઓ વધુ તસવીરો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Japanese restaurant owner sets customers to work
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `