ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Isabella Stewart Gardner Museum theft in usa before 28 year

  28 વર્ષ પહેલા USના આ મ્યુઝિયમમાંથી થઈ'તી રૂ. 3250 કરોડની ચોરી, અંદરની તસવીરો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 18, 2018, 12:47 PM IST

  પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવેલા ચોર આવું કહીને થયા હતા દાખલ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 1990માં આજના દિવસે જ અમેરિકામાં 3250 કરોડ રૂપિયાની કલાકૃતિઓ ચોરાઈ હતી. બોસ્ટનમાં ધી ઈસાબેલા સ્ટીવર્ટ ગાર્ડનર મ્યુઝિયમમાં બે ચોર બોસ્ટન પોલીસ અધિકારીઓના યુનિફોર્મમાં આવ્યા અને 13 અમૂલ્ય પેઈન્ટિંગ ચોરી ગયા હતા.

   ચોર શું કહીને દાખલ થયા અંદર?

   ચોર એમ કહીને દાખલ થયા હતા કે તેમને એક ઈમરજન્સી ટેલિફોન કોલ આવ્યો હતો. ડ્યુટી પર હાજર સૈનિકોએ તેમની વાત માની ગેટ ખોલી દીધો અને તેઓ સુરક્ષા નિયંત્રણ રૂમમાં અંદર આવી ગયા. અંદર આવતા જ ચોરોએ ગાર્ડ અને તેના સાથીને બંધક બનાવી લીધા અને તેમને કેદ કરી લીધા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ મ્યુઝિયમની અંદરની તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Isabella Stewart Gardner Museum theft in usa before 28 year
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top