ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Inside photos of twitter office head quarter

  અહીં આવેલું છે Twitterનું હેડ-ક્વાર્ટર, ઓફિસની અંદર છે આવો અફલાતૂન નજારો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 21, 2018, 01:14 PM IST

  આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આજે 21 માર્ચ એટલે કે ટ્વિટરનો સ્થાપના દિવસ છે. આજથી 12 વર્ષ પહેલા ચાર મિત્રોએ મળીને ટ્વિટરની સ્થાપના કરી હતી. twitterની ઓફિસનું મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં આવેલું છે. આ ઓફિસની અંદરની કેટલીક તસવીરોનું ખાસ કલેક્શન આ અહેવાલ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

   ઓફિસની અંદરનો નજારો દેશની ટોપ કંપનીઓની ઓફિસને ટક્કર મારે એવો છે. આ ઓફિસમાં ખાવા-પીવાથી માંડીને ફરવા સુધીની એવી સુવિધાઓ છે જેને જોઈને કદાચ ઘરે જવાનું પણ મન ના થાય.

   આવો જોઈએ ઓફિસની અંદરનો નજારો તસવીરોમાં....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Inside photos of twitter office head quarter
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top