ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Follow Steve jobs simple funda For get success

  સ્ટીવ જોબ્સના 15 સકસેસ મંત્ર, જીવનમાં આગળ વધવામાં કરશે HELP

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 23, 2018, 05:08 PM IST

  તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે વાંચો સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો
  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જીવનમાં હકારાત્મક વિચારો અને સાથે સારા વિચારો આગળ વધવામાં મદદ મળે છે. વિશ્વના અનેક એવા લોકો છે જે સફળ તો થયા છે. આવા લોકોએ પોતાના જીવનના વિચારો હંમેશા પોઝિટિવ રાખ્યા છે. તેમાંથી એક એક છે સ્ટીવ જોબ્સ જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. જોબ્સ ના તો ફક્ત સ્માર્ટફોન કંપની આઇફોનના ફાઉન્ડર રહ્યા હતા પણ સફળ થવા માટે તેમણે અનેક મંત્રો પણ નક્કી કર્યા હતા. આજે તેમના જન્મદિવસના પ્રસંગે અમે તમને સ્ટીવ જોબ્સની સફળતાના મંત્રો જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, સ્ટીવ જોબ્સના સકસેસ મંત્રો

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Follow Steve jobs simple funda For get success
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `