ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Indias most beautiful valleys of Gilgit Baltistan which Occupied pakistan Kashmir

  ભારતની સૌથી રમણીય આ 14 ખીણ, જેના પર આજે પણ છે પાકિસ્તાનનો કબ્જો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 10, 2018, 03:05 PM IST

  આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાનમાં છે
  • હુંજા વેલી
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હુંજા વેલી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • હાજી ગામ વેલી
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાજી ગામ વેલી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ગોરિકોટ વેલી
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગોરિકોટ વેલી

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • હિસ્પર વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હિસ્પર વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ગિઝર વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગિઝર વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • કટપના વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કટપના વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ગોઝલ વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ગોઝલ વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ચાપુરસન વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચાપુરસન વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • યુચિંગ વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   યુચિંગ વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ઇશ્કોમન વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઇશ્કોમન વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • ચોરબાત વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચોરબાત વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • યાસિન વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   યાસિન વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • બાગરોત વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બાગરોત વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  • રુપલ વેલી, કાશ્મીર
   +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રુપલ વેલી, કાશ્મીર

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ આજે અમે તમને પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળ આવતા કાશ્મીરની 20 વેલીની તસવીરો બતાવી રહ્યા છીએ. આ વેલી એટલી સુંદર અને રમણીય છે કે પહેલી નજરે તેની તસવીરો જોતા સાચી જ ન લાગે. સરકારી દસ્તાવેજો પ્રમાણે આ જગ્યા ભારતની છે પણ તેના પર પાકિસ્તાનનો કબજો છે. આ બધી જ વેલી પાકિસ્તાન પ્રશાસિત કાશ્મીરના ગિલગિત- બલ્તિસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી છે.

   આ ભાગને કાશ્મીરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જે સાત જિલ્લાઓ મળીને બને છે. દુનિયાના સૌથી ઊંચા પહાડોની ટોચ પર આવા ઘણાં વિસ્તાર આવેલા છે. આ ઉપરાંત અહી સુંદર નદીઓ અને તળાવો પણ છે.

   આગળની જુઓ પાકિસ્તાનના તાબામાં રહેલા કાશ્મીરના અન્ય PHOTOS..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Indias most beautiful valleys of Gilgit Baltistan which Occupied pakistan Kashmir
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `