ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» In these pictures difficult to find hidden soul at first glance

  પહેલી નજરમાં શોધવા મૂશ્કેલ છે આ તસવીરોમાં છૂપાયેલા જીવ, તમે પણ કરો ટ્રાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 26, 2018, 04:14 PM IST

  કેટલીક એવી તસવીરો જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મૂશ્કેલ
  • આ ફોટો સાઉથર્ન મોંગોલિયામાં આવેલા ગોબી રણમાં લેવામાં આવ્યો હતો
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ ફોટો સાઉથર્ન મોંગોલિયામાં આવેલા ગોબી રણમાં લેવામાં આવ્યો હતો

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • ફોટોમાં ગરોળી છૂપાયેલી છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખવું મુશ્કેલ છે
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ફોટોમાં ગરોળી છૂપાયેલી છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખવું મુશ્કેલ છે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • આ ફોટો સાઉથર્ન ઓસ્ટ્રેલિયાના દરિયામાં લેવામાં આવ્યો હતો.
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ ફોટો સાઉથર્ન ઓસ્ટ્રેલિયાના દરિયામાં લેવામાં આવ્યો હતો.

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • આ ફોટોઝમાં પાણીમાં રહેતો નાના સાંપ છૂપાયેલો છે
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ ફોટોઝમાં પાણીમાં રહેતો નાના સાંપ છૂપાયેલો છે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • એરિઝોનાના જંગલમાં આ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એરિઝોનાના જંગલમાં આ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • આ ફોટોમાં પથ્થરોની વચ્ચે ગરોળી છૂપાયેલી છે
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ ફોટોમાં પથ્થરોની વચ્ચે ગરોળી છૂપાયેલી છે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • ઈજિપ્તના લાલ દરિયામાં આ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઈજિપ્તના લાલ દરિયામાં આ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • ફોટોમાં દરિયામાં જોવા મળતું ફ્લટરી સ્કર્ટ દેખાઈ રહ્યું છે
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ફોટોમાં દરિયામાં જોવા મળતું ફ્લટરી સ્કર્ટ દેખાઈ રહ્યું છે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • ઈન્ડોનેશિયામાં પાંદળાથી ઢંકાયેલા એક તળાવનો આ ફોટો છે
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઈન્ડોનેશિયામાં પાંદળાથી ઢંકાયેલા એક તળાવનો આ ફોટો છે

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  • પાંદળાથી ઢંકાયેલા એક તળાવમાં પેગ મેનને ફોટોગ્રાફરે આવી રીતે કેમેરામાં કેદ કર્યું હતું]
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પાંદળાથી ઢંકાયેલા એક તળાવમાં પેગ મેનને ફોટોગ્રાફરે આવી રીતે કેમેરામાં કેદ કર્યું હતું]

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ કહેવાય છે કે પૃથ્વી અજીબોગરીબ વસ્તુથી ભરાયેલી છે. આજે પણ અનેક એવા જીવ છે જેના વિશે પૂરતી માહિતી બહાર આવી નથી. વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ સતત આ જીવો પર નજર રાખી રહી છે. આ જીવોમાં કેટલાક તો એટલા નાના છે કે તે પ્રથમ નજરે તો ધ્યાનમાં પણ આવતા નથી.

   વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરના હાઈ ડેફિનેશન કેમેરામાં ઘણીવાર આ સુક્ષ્મજીવો કેદ થઈ જાય છે પરંતુ તેને સરળતાથી ઓળખી શકાતા નથી. અહીં આવા જ કેટલાક ફોટોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈ જીવ છૂપાયેલા છે જેને પ્રથમ નજરે ઓળખી બતાવવા મુશ્કેલ છે તો કરો ટ્રાય.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ આવી કેટલાક તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: In these pictures difficult to find hidden soul at first glance
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  Top
  `