ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Here people cant use internet and laugh on two particular days

  અહીં વાળ કપાવવા, હસવા કે ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ કરવા પર થઇ શકે છે સજા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 19, 2018, 08:03 PM IST

  જો તમને આ મજાક લાગી રહી હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં સૌથી વિચિત્ર કાનૂન છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું થાય જો તમને વાળ કપાવવા પર જેલમાં નાખી દેવામાં આવે? અથવા ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ અથવા કે હસવા માટે ફાંસીની સજા આપી દેવામાં આવે? જો તમને આ મજાક લાગતી હોય તો જણાવી દઈએ કે નોર્થ કોરિયા એક એવો દેશ છે જ્યાં વિચિત્ર કાનૂન છે. આખી દુનિયા તાનાશાહ કિમ જોન્ગ વિશે જાણે છે પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઇ રહ્યા છીએ તેના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વિચિત્ર કાનૂન વિશે.


   ઉત્તર કોરિયામાં વર્ષમા બે વાર 8 જુલાઈ અને 17 ડિસેમ્બરે લોકો હસી નથી શકતા. અહીં સુધી કે આ દિવસે લોકો જન્મદિવસ કે કોઈ પ્રકારની ખુશી મનાવી શકતા નથી. આવું કરવા પર તાનાશાહ એમને જેલ કે ફાંસીની સજા આપી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે કિમ સુંગ અને કિમ જોન્ગ 2ના મોત ક્રમશઃ આ દિવસોએ થઇ હતી.


   આગળ વાંચો નોર્થ કોરિયાના આવા જ કેટલાક વિચિત્ર કાનૂનો વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Here people cant use internet and laugh on two particular days
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top