ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» Gold bars worth millions rain down from plane over Russia

  પ્લેનનું બારણું ખૂલી જતા 240 કરોડનો ખજાનો વેરાયો, 20 કિમીમાં જ્યાં જુઓ સોનાની ઈંટો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 16, 2018, 11:30 AM IST

  કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ રશિયાના યકૂતિયામાં એક પ્લેન ઉડાન ભરે તે દરમિયાન રનવે પર સોનું, હીરા અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો વરસાદ થવા લાગ્યા. હકીકતમાં ઉડાન ભરી તે દરમિયાન કિંમતી ધાતુઓનો ખજાનો પ્લેનના એક ઢીલું હેચ ઉખડી જવાના કારણે બહાર આવી ગયો અને રનવે પર ફેલાઈ ગયો.

   પ્લેનના કાર્ગોમાં રાખવામાં આવેલું સોનું, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓનો 9 ટનનો ખજાનો રનવે પર વિખેરાઈ ગયો. ઘટના રશિયાના યકૂતિયામાં એક કાર માર્કેટ પાસે થઈ. જો કે, તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Gold bars worth millions rain down from plane over Russia
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top